Byggnadsvård

Kontakt


 • Pite Byggnadsvård
  Erica Duvensjö
  Persöbyvägen 188
  Långnäs
  946 91 ROKNÄS
  erica@pitebyggnadsvard.se

Hitta till oss...

Tjära

Tjära har i Sverige använts som träskydd sedan medeltiden. Allt från spåntak och spånväggar till båtar och nedre delen av gärdesgårdsstörar har bestrukits med just tjära. Antingen har svart tjära eller rödtjära använts. I rödtjäran har pigment av engelskt rött eller rödfärg iblandats för en rödare ton.

Tjära Tjära utvinns numera främst vid framställning av träkol eller vid bränning av stubbar och finns i en mängd olika kvaliteter. Trätjära av god kvalitet bör innehålla ett minimum av ättiksyra och beck (en seg svartbrun massa som uppkommer vid tjärkokning).

En av tjärsorterna är dalbränd trätjära som passar utmärkt till ytbehandling av takspån, impregnering av virke som utstår väder och vind samt som beståndsdel i s.k Roslagsmahogny. Den utvinns ur kluvna stubbar och rötter av furu som bränns långsamt och omsorgsfullt i en tjärdal. Den dalbrända trätjäran är mycket hartsrik, vilket ger en vattenavvisande yta.

Tjäran är diffusionsöppen vilket underlättar fuktvandring mellan virket och luften. Den innehåller samma skyddande beståndsdelar som kärnveden i furu och en rätt utförd tjärbehandling ger ett effektivt skydd mot yterosion (fiberlossning).

För bästa resultat bör strykning ske i torrt väder, helst under sommartid, och på väl uttorkat trä. Torktiden varierar från ett till flera dygn beroende på träets egenskaper och vid behandling bör tjäran värmas upp för bättre inträngning.

Åtgången är ungefär 1,5 m2/liter och bästa penseln att använda sig av är hornsugga. Roslagsmahogny

Roslagsmahogny

En vanlig tjärolja är Roslagsmahogny.
Den används för behandling av träbåtar, verandagolv, äldre hästslädar, whiskeytunnor etc. I de flesta recept blandas tjära ihop med linolja och terpentin. För en något mörkare färg tillsätts exempelvis färgpigmentet kimrök.

På andra platser i landet heter liknande blandningar tex. Bryggsmörja, Visingsöblandning, Dalslandsmahogny osv.