Rådgivning

Kontakt


 • Pite Byggnadsvård
  Erica Duvensjö
  Persöbyvägen 188
  Långnäs
  946 91 ROKNÄS
  erica@pitebyggnadsvard.se

Hitta till oss...

Fråga mig om goda råd för ditt hus!

En del av de saker du tidigare kunde få hjälp med från Pite Byggnadsvård kan du nu istället få hjälp med via Norrbottens Museum.
Vänligen vänd dig dit!

Pite Byggnadsvårds rådgivning HAR UPPHÖRT

Jag utför:
• Förundersökningar där exempelvis historik, färghistoria och utformning utreds.
• Vårdplaner för att säkra byggnadens kulturhistoriska värden inför framtiden.
• Uppmätning och dokumentation av byggnader vid om- och tillbyggnader samt vid flyttning eller rivning.
• Rådgivning vid renovering, restaurering, utbyggnad m.m.
• Planskisser för altaner, brokvistar etc.