Byggnadsvård

Kontakt


 • Pite Byggnadsvård
  Erica Duvensjö
  Persöbyvägen 188
  Långnäs
  946 91 ROKNÄS
  erica@pitebyggnadsvard.se

Hitta till oss...

Färghistoria

I det moderna Sverige finns en hel färgpalett med olika fasadkulörer att välja mellan. Det är egentligen bara de lokala reglerna som sätter gränserna. Går vi däremot tillbaka några århundranden i tiden såg gårdarna helt annorlunda ut.
Allmogens bostadshus och uthus var omålade och de enda som hade pengar nog att måla fasaderna och snickerierna var de högre stånden.

Bland de första byggnaderna i Sverige som kom att bli en färgförebild var Riddarhuset i Stockholm som byggdes under 1600-talet. Med tegelprydd fasad och ramverk, pilastrar och omfattningar i grå sandsten kom färgsättningen under 1700-talet att användas på många säteribyggnader i Sverige. Eftersom modet spreds från de högre stånden ner till de lägre så kom det röda idealet under 1800-1900-talet att spegla av sig i den lilla röda stugan på landsbygden.
Den grå sandstenen på Riddarhuset kom också att inspirera snickeridetaljernas kulör. Dock ändrades kulören under årens lopp från en kallgrå till en varmgrå nyans och till slut den vita kulör vi är van att se idag. Färghistoria Under 1700-talet var det inte bara den röda kulören som var populär, även den gula fasadkulören kom att pryda många av de högre ståndens bostadshus. Inspirationen kom från antikens gyllengula tegelfärg. Med en grå nyans på knutlådor, pilastrar, omfattningar och listverk föreställande travertinstenen - en gulgråvit italiensk kalksten som användes under antiken, fick gårdarna ett äldre utseende.

Historiska färger och kulörer

En färg består av bindemedel, pigment och förtunningmedel och det är i regel bindemedlet som gett färgen dess namn - exempelvis limfärg där limmet är bindemedlet och linoljefärg där bindemedlet är linolja.

Historiskt sett har man använt ett flertal olika färger vid interiör- och exteriör målning. De vanligaste interiörfärgerna var kalkfärg som målades på kalkputs, limfärg som användes vid målning av väggar, tak och valv och linoljefärg som användes vid målning av snickerier.
Också äggoljetempera, drickamålning och andra emulsionsfärger var mycket vanliga på både interiör och möblemang.
Exteriört användes slamfärg på ohyvlat virke och linoljefärg på hyvlat. Även andra färgsystem var vanliga utomhus, exempelvis tjära för impregnering.