Byggnadsvård

Kontakt


 • Pite Byggnadsvård
  Erica Duvensjö
  Persöbyvägen 188
  Långnäs
  946 91 ROKNÄS
  erica@pitebyggnadsvard.se

Hitta till oss...

Vad är Byggnadsvård?

Byggnadsvård är att värna om byggnadens själ och bevara dess unika särdrag. Dörrar, fönster, beslag och tapeter, allt detta utgör nyckeln till dåtidens hantverkskunnande, levnadsvillkor och livsåskådning.

Det är inte bara gamla hus byggda före sekelskiftet 1900 som anses besitta ett kulturvärde. Även byggnader uppförda under 1950-talet är värdefulla då också de berättar om dåtidens byggnadstradition. I alla tider har husen förändrats till den nya tidens ideal och ägarnas livssituation, så även idag. Det byggs ut, renoveras eller ändras på olika sätt. Därför är det naturligt att många hus har spår från olika tidsåldrar. Det behöver nödvändigtvis inte medföra att den allra äldsta åldern ska dominera och att allt annat måste rivas bort. Då alla åldrar tillsammans bidrar till husets unika personlighet kan de, om viljan finns, fortfarande vara kvar vid en renovering.

Byggnadsvård

Att tänka på

Ha inte för bråttom då ni precis köpt ett gammalt hus. Bo istället in er, känn av atmosfären och fundera i lugn och ro på det ni vill göra. Gå sedan varsamt fram, respektera byggnaden och använd material som både ni och gården mår bra av! Alla originaldelar som finns i huset - såsom lister, beslag, tak, dörrar berättar vilket tidsperiod det byggdes, vilka lokala traditioner som finns och vilka material man använde. Spara dem gärna till nästa husägare om ni bestämmer er för att byta ut dem. Kanske kommer de till användning igen.